Pratie Dermanovu na Instagramu


*** AKCIJA ***
JUN & JUL


Tretman leđa - 2800,00

Hidratacija + piling kiseonikom - 3000,00

Dehidrirana koža

Datum: 05.11.2011 | Grad: Beograd

Suva, često naborana koža koju stalno mažemo, a ne dobijamo rezultate.

Zbog oštećenja rožastog sloja barijerna funkcija kože je poremećena, te antigeni iz spoljne sredine prodiru u žive slojeve kože i mogu dovesti do upale, pečenja, crvenila ...

Postoje brojni tretmani za ovakvu kožu i adekvatna kućna nega.