ELEKTROHIRURGIJA

Savremenim aparatom radio-talasima, uz primenu anestetika ukoliko je potrebno, moguće je odstraniti brojne benigne izrasline na koži, papilome, bradavice, cherry angiome, keratoze, fibrome, siringome, lojne ciste, kondilome ...

Nakon uklanjanja stvara se krastica koja zarasta za nekoliko dana. Dermatološkim pregledom možete biti sigurni da je promena koju skidate benigna i da se sme uklanjati.