FOTOBIOMODULACIJA

Ciklus rasta dlake prolazi kroz tri faze:

– anagena faza-faza rasta,
– katagena faza-faza odmora i
– telogena faza-odbacivanje.

Androgeni tip ćelavosti i gubitak kose vezani su za kompromitovanu lokalnu cirkulaciju i nagomilavanje derivata testosterona (dihidrotestosteron)u koži skalpa.

Low level light terapija poboljšava mikrocirkulaciju na nivou skalpa i stimuliše metabolizam u katagenom i telogenom folikulu što rezultuje pojavom anagene dlake.

Fotoni svetlosti aktiviraju citohrom C oksidazu, što dovodi do stvaranja ATP (energije). U folikulu dlake se pretvara u ciklični ATP – tako se oslobađa energija koja podstiče metaboličke procese neophodne za rast kose.

Oslobađanje azot-oksida iz ćelija, dovodi do povećanja vaskularizacije skalpa, bolje ishrane i oksigenacije folikula dlake.

Kaskada ćelijskog odgovora na inicirano rezultira modulacijom funkcija ćelije, ćelijskom proliferacijom i verovatnim obnavljanjem kompromitovanih ćelija. Ovaj proces „poboljšanja ćelijske funkcije“ se zove FOTOBIOMODULACIJA.

Poboljšana cirkulacija ne dozvoljava nagomilavanje dihidrotestosterona na jednom mestu, što sprečava gubitak dlake.

Najbolji rezultati se postižu i kombinacijom svetlosti sa mezoishranom folikula. Suplementacija je takođe od značaja kao delovanje na organizam iznutra.