Savremenim aparatom radio-talasima, uz primenu anestetika ukoliko je potrebno, moguće je odstraniti brojne benigne izrasline na koži, papilome, bradavice, cherry angiome, keratoze, fibrome, siringome, lojne ciste, kondilome …

Nakon uklanjanja stvara se krastica koja zarasta za nekoliko dana. Dermatološkim pregledom možete biti sigurni da je promena koju skidate benigna i da se sme uklanjati.